Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego:

Zawiadomienie o wyborze najkorzy stniejszej ofertydotyczącej zapytania ofertowego:

Usługi udzielania całodobowego okresowego schronienia wraz z wyżywieniem dla dwóch osób bezdomnych z terenu Gminy Sadowie na rok 2018.

Na zapytanie ofertowe wysłane do trzech podmiotów :
1.    Dom dla bezdomnych Matki Bożej Ubogich  - Zochcin 58
2.    Schronisko dla Kobiet i Mężczyzn – Wąworków 34
3.    Dom dla bezdomnych Przemienienia Pańskiego – Jankowice 41

w  wyznaczonym terminie  wpłynęła 1 oferta złożona przez :1.  Dom dla bezdomnych Przemienienia Pańskiego – Jankowice 41 i z nią zostanie podpisana umowa.Sadowie 08.05.2018r. 

 Kierownik OPS w Sadowiu
 Ewa Chlebna

9 maja 2018


Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego:

Karta Dużej Rodziny

Potrzebuję rodziców od zaraz