Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja

SZANOWNI PAŃSTWO

  Od poniedziałku 25 maja 2020 roku do odwołania Ośrodek Pomocy Społecznej częściowo przywraca funkcjonowanie na następujących zasadach:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878) dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż:

1osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów;

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, społecznej lub socjalnej; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

Wprowadza się obowiązek korzystania przez osoby wchodzące do Ośrodka ze środków dezynfekujących udostępnionych przy wejściu.

25 maja 2020


Czytaj więcej o: Informacja

Informacja dot. zmian w katalogu dochodów utraconych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych OPS informuje, że uległ zmianie katalog dochodów utraconych.

5 maja 2020


Czytaj więcej o: Informacja dot. zmian w katalogu dochodów utraconych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Koronawirus: informacje i zalecenia