Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja

O  G  Ł O S Z E N I E


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu  informuje mieszkańców o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową.
Osoby, których dochód  nie przekracza 1056 zł na osobę w rodzinie i osoby samotne, których dochód nie przekracza 1402 zł miesięcznie mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sadowiu od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r.
(z dokumentami potwierdzającymi dochody osiągnięte w miesiącu czerwcu 2019 r.) po skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


3 lipca 2019


Czytaj więcej o: Informacja

Informacja

Inauguracja kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają"