Akty prawne-pomoc społeczna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Siedziba OPS Sadowie

Akty prawne-pomoc społeczna

Akty prawne:

- Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019. poz. 1507 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017r., poz. 1788 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 listopada 2010r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 218, poz. 1439 z późn. zm.)

- Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z dnia 8 listopada 2010r.

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

-  Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.


Przepisy mające zastosowanie w pomocy społecznej:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1265 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018r.,  poz. 1878 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r.,  poz. 734 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z dnia 21 lipca 2011r., poz. 999 z poźn. zm.)


- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 29 lipca 2005r., poz. 1390 z późn. zm)