Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu informuje mieszkańców o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową.

Osoby,  których dochód  nie przekracza 1056 zł na osobę  w rodzinie i osoby samotne, których dochód nie przekracza 1402 zł miesięcznie mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sadowiu  od dnia 01 lipca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. (z dokumentami potwierdzającymi dochody osiągnięte w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – emeryci  i renciści dostarczają decyzję
o wysokości pobieranego świadczenia,  osoby pracujące zaświadczenie pracodawcy o dochodzie netto, rolnicy nakaz płatniczy
) po skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby zgłaszające się są zobowiązane do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub innej części odzieży.

1 lipca 2020


Czytaj więcej o: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu informuje mieszkańców o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową.

Informacja

Z dniem 1 lipca 2020r. rozpoczyna się termin składania wniosków o świadczenie „Dobry start” – 300 zł na wyprawkę.
Świadczenie przyznawane jest uczniom do 20 roku życia, a w przypadku niepełnosprawności do 24 roku życia. Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód rodziny. Należy złożyć jeden wniosek Dobry Start na wszystkie dzieci, które mogą uzyskać świadczenie.
Wnioski można składać:
- od 1 lipca online przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS
- od 1 sierpnia tradycyjnie drogą papierową
 
Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do składania wniosków elektronicznie w miesiącu lipcu co zapewni szybie jego rozpatrzenie oraz wypłatę świadczenia.
 

Szczegółowe informacje w sprawach świadczenia Dobry Start można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadowiu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 lub telefonicznie pod nr telefonu 15 8320941

1 lipca 2020


Czytaj więcej o: Informacja

Raport tematyczny Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) działającego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Nieletni z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną w miejscach izolacji”.